دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
ورود به سیستم
نسخه     93.102.327
 
 
Captcha
متن تصویر   

امروز: سه شنبه 14 ارديبهشت 1395
54.147.190.132 : IPAddress
Untitled Page
 
چنانچه
شهریه خود را به صورت الکترونیکی پرداخت می نمایید پس از پرداخت حتما کلید بازگشت
 به صفحه پذیرنده را کلیک نمایید  و پس از آن وضعیت مالی خود را کنترل نمایید در صورتی که
مبلغ واریزی از حساب شما کسر گردیده اما از شهریه کم نشده است  از طریق لینک پرداخت های
ناموفق بانک ملی روی کلید کنترل با بانک کلیک نمایید